Numer Rachunku w Alior Bank S.A. : 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 / Numer SWIFT: ALBPPLPW.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Marcin Godyń Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie

Adres Kancelarii:

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 1/49A
Telefon i Fax:
12-349-04-87
889-198-378
889-198-356
E-Mail: krakow12@komornik.pl
ePUAP: /KS_Marcin_Godyn/domyslna
Numer Rachunku: 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 / Numer SWIFT: ALBPPLPW.

Godziny Pracy:

Poniedziałek – Piątek : 7.00  – 16.00
Wtorek: 8.00- 17.00

Przyjęcia interesantów:

Wtorek: 14.00 – 17.00
Piątek: 9.00 – 12.00

 Sekcja informacyjna

W tej chwili brak ważnych informacji

 

Komornik dysponuje elektronicznym dostępem do następujących systemów:

 • system CEPIK
 • system CBDKW – księgi wieczyste
 • system OGNIVO (zapytania i zajęcia rachunków bankowych)
 • elektroniczne zapytań i odpowiedzi ZUS
 • elektroniczne zapytań i odpowiedzi urzędów skarbowych
 • elektroniczny dostęp do ewidencji gruntów Powiatu Krakowskiego
 • EPO – elektroniczna obsługa korespondencji
 • dostęp do systemu EPU
 • dostęp do korespondencji EPUAP
 • zdalny dostęp dla wierzyciela, umożliwiający podgląd spraw prowadzonych dla danego wierzyciela,
 • skanowanie wszystkich dokumentów wpływających do kancelarii.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Komornik Sądowy Marcin Godyń
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który stanowi, że dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy albo jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W danym przypadku zgoda obejmuje przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • W przypadku wycofania zgody Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt : Sposoby kontaktu to: adres korespondencyjny: 31-261, ul. Wybickiego 1/49A , adres e-mail: krakow12@komornik.pl , telefon 889198378 Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Roman Kwieciński , adres e-mail: iod.krakow.029@komornik.pl