Numer Rachunku w Alior Bank S.A. : 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 / Numer SWIFT: ALBPPLPW.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Marcin Godyń Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie

Adres Kancelarii:

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 1/49A
Telefon i Fax:
12-349-04-87
889-198-378
889-198-356
E-Mail: krakow12@komornik.pl
ePUAP: /KS_Marcin_Godyn/domyslna
Numer Rachunku: 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 / Numer SWIFT: ALBPPLPW.

Godziny Pracy:

Poniedziałek – Piątek : 7.00  – 16.00
Wtorek: 8.00- 17.00

Przyjęcia interesantów:

Wtorek: 14.00 – 17.00
Piątek: 9.00 – 12.00

Komunikat

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcina Godynia prowadzi rekrutację dla absolwentów prawa. Możliwość szybkiego rozpoczęcia zatrudnienia na stanowisku asystenta komornika, względnie aplikanta komorniczego.

Komunikat

Zapraszamy do zgłaszania CV w szczególności absolwentów prawa, ale także studentów ostatnich lat studiów. Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:  krakow12@komornik.pl

Prosimy o zawarcie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Ważna informacja 

W związku z epidemią wirusa SARS Co-V2 komornik informuje, że codziennie w godzinach 13:30-14:00 przeprowadzana jest w kancelarii dezynfekcja.
Kancelaria w czasie tej przerwy będzie nieczynna.

 

Komornik dysponuje elektronicznym dostępem do następujących baz danych:

 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
 • Elektroniczne zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
 • Moduł poszukiwania rachunków bankowych (OGNIVO)
 • Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych (EKW)
 • Elektroniczne postępowanie upominawcze (E-SĄD)
Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Komornik Sądowy Marcin Godyń
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który stanowi, że dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy albo jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W danym przypadku zgoda obejmuje przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • W przypadku wycofania zgody Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt : Sposoby kontaktu to: adres korespondencyjny: 31-261, ul. Wybickiego 1/49A , adres e-mail: krakow12@komornik.pl , telefon 889198378 Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Roman Kwieciński , adres e-mail: iod.krakow.029@komornik.pl