Numer Rachunku w Alior Bank S.A. : 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 / Numer SWIFT: ALBPPLPW.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Marcin Godyń Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie

Adres Kancelarii:

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 1/49A
Telefon i Fax:
12-349-04-87
889-198-378
889-198-356
E-Mail: krakow12@komornik.pl
ePUAP: /KS_Marcin_Godyn/domyslna
Numer Rachunku: 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 / Numer SWIFT: ALBPPLPW.

Godziny Pracy:

Poniedziałek – Piątek : 7.00  – 16.00
Wtorek: 8.00- 17.00

Przyjęcia interesantów:

Wtorek: 14.00 – 17.00
Piątek: 9.00 – 12.00

UWAGA !!!

W związku z rozsyłanymi przez nieznane osoby w formie komunikatów SMS wezwaniami do zapłaty rzekomych zaległości, zawierających odesłanie do strony internetowej tut. Kancelarii informujemy, że Komornik Marcin Godyń nie rozsyła wezwań do zapłaty w formie SMS. Proszę nie otwierać nadsyłanych linków, nie dokonywać płatności, zachować ostrożność.

Ważna informacja

W związku z powierzeniem komornikowi Marcinowi Godyniowi funkcji zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy 

w Krakowie Jakuba Pawlaka wpłat na poczet postępowań prowadzonych przez komornika Jakuba Pawlaka należy dokonywać na rachunek :

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce  44 8619 0006 0030 0325 8077 0001

 

Komornik dysponuje elektronicznym dostępem do następujących baz danych:

 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
 • Elektroniczne zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
 • Moduł poszukiwania rachunków bankowych (OGNIVO)
 • Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych (EKW)
 • Elektroniczne postępowanie upominawcze (E-SĄD)
Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Komornik Sądowy Marcin Godyń
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który stanowi, że dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy albo jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W danym przypadku zgoda obejmuje przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • W przypadku wycofania zgody Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt : Sposoby kontaktu to: adres korespondencyjny: 31-261, ul. Wybickiego 1/49A , adres e-mail: krakow12@komornik.pl , telefon 889198378 Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Roman Kwieciński , adres e-mail: iod.krakow.029@komornik.pl