Ruchomości różne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 1925/14Kraków, dnia 06.02.2020
W odpowiedzi podać: sygn. akt KMNr.karty.dł:4560417

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń prowadzący kancelarię w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49A podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 18 marca 2020 roku, o godz. 10.00

przy os. Zielonym 6 w Krakowie odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości

Przedmiotem licytacji będą następujące ruchomości:

oznaczenie ruchomości suma oszacowania

rower wys. ramy 46 cm x 78 cm…………………………………………………….120,00 zł

rower wys. ramy 50 cm x 90 cm…………………………………………………….120,00 zł

krzesło biurowe……………………………………………………………………………..60,00 zł

butla gazowa………………………………………………………………………………….60,00 zł

lustro 140 cm x 50 cm…………………………………………………………………….60,00 zł

szafa 62 cm x 30 cm x 68 cm…………………………………………………………100,00 zł

lodówka 185 cm x 55 cm x 64 cm …………………………………………………200,00 zł

szafki drewniane regały (2 sztuki)

76 cm x 161 cm x 31 cm……………………………………………………………..60,00 zł/szt

telewizor kineskopowy 35 cm x 36 cm x 34 cm……………………………….100,00 zł

stół 100 cm x 60 cm x 73 cm…………………………………………………………..80,00 zł

ława w częściach: blat 55 cm x 91 cm, blat 44 cmx89 cm

nogi 6 szt w wys. 40 cm………………………………………………………………….60,00 zł

żelazko………………………………………………………………………………………….60,00 zł

Ceną wywołania ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w czasie i na miejscu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń