Różne ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 2041/18, 839/18, 1759/19, 151/20Kraków, dnia 05.03.2020
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń, prowadzący kancelarię w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49A na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

20 maja 2020 roku, o godz. 10.00

przy ul. Zarzecze 16 w Krakowie odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości:

oznaczenie ruchomości ……………………………………………………..suma oszacowania

– obraz brązowy przedstawiający budynek …………………………………………………….60,00 zł

– obraz w ramie przestawiający kwiaty sygnowany „Beta 2013” ………………………80,00 zł

– lustro w ramie ………………………………………………………………………………………….60,00 zł

– obraz przedstawiający zimowy pejzaż w antyramie sygnowany „Olga F.” ……….80.00 zł

– zestaw wieża Sony LBT-D705 składający się z magnetofonu

na dwie kasety, tunera, wzmacniacza, cd z głośnikami ……………………………….400,00 zł

– lampa stojąca z blatem inkrustowanym polem szachowym…………………………….80,00 zł

– żelazko „z duszą” metalowe……………………………………………………………………..100,00 zł

– kilim o motywach kwiatowych, orientalnych………………………………………………200,00 zł

– stolik z maszyny do szycia Singer – bez maszyny………………………………………..200,00 zł

– obraz przedstawiający białego psa sygnowany „L. Kosieniak” w ramie……………80,00 zł

– kompresor MH1300 130W z zasobnikiem………………………………………………….240,00 zł

– żyrandol sześcioramienny z zółto-zielonym kloszem…………………………………..120,00 zł

– żyrandol ośmiormienny……………………………………………………………………………120,00 zł

– akordeon Weltmeister z futerałem…………………………………………………………….800,00 zł

Ceną wywołania ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny skutki przybicia wygasają. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń